Familjen Stjärnkrans

Vår Gård Rubbatorp

Helsingefår

Helsingefår tillhör gruppen skogsfår / Allmogefår och är en gammalsvensk lantras. De är utmärkta landskapsvårdare då de gärna äter sly. Fåren är tillgivna och sociala och har en stor variation i färg och teckning.


Förutom att fåren är bra landskapsvårdare och hjälper oss att hålla våra ängar och marker öppna så arbetar vi även med avel av rasen då den är utrotningshotad.


Lagom till att vårblommorna slår ut och innan biodlingen drar igång så får vi tillökning på gården av lamm. Dessa lamm är sedan leveransklara med genbanksintyg och MV3-status lagom till midsommar.


För mer information om rasen besök

Föreningen Svenska Allmogefår Startsida (allmogefar.se) 

Fjällnära kor

På gården har vi två fjällnära kor, Selma och Marianne. Rasen är en gammal svensk lantras som förr traditionellt användes till fäboddrift eller som hushållskor på avlägsna gårdar. 


Våra kor är mycket sociala och nyfikna av sig. De är bra landskapsvårdande då de trivs på magrare ängsbeten och skogsbeten. Korna är normalt kulliga, dvs hornlösa. Färgen är vanligtvis vit med svart, blekröda, grå eller gråbruna prickar, fläckar eller sidor.


Fjällkor som ras, är generellt mycket friska och har ett bra lynne. Tyvärr är rasen akut utrotningshotad och därför arbetar vi med genbank och bevarandet av rasen.

 

För mer information om rasen besök 

Fjällnära boskap | Nordens Ark 

Skånegäss

Skånegåsen är en gammalsvensk lantras som är utrotningshotad men skötsel av gäss är den äldsta formen av fjäderfäskötsel i Sverige. Gässen är vita med gråbruna brokiga partier. De vill gärna ha tillgång till en damm för att kunna tvätta och para sig i. 


Vi har fyra gäss här på gården, Mårten, Märta, Berta och en unggås som vi inte har kunnat köns bestämma än. En gåskarl kan ha upp till tre gåsdamer. De lever i livslånga förhållanden.


Dessa gäss är genbanksanslutna och vi arbetar med bevarandet av rasen. För mer information om rasen besök

Svenska Lanthönsklubben (kackel.se) 

Buckfastbin

Vi arbetar med Buckfastbi som är en vanlig och omtyckt sort i Sverige. De är framförallt snälla, trevliga, lugna och produktiva. Biet har en gråaktig färgton och har oftast två till tre gulbruna band på främre delen av bakkroppen.


Vi skördar sedan honungen vid olika tillfällen under säsongen vilket gör att vi får olika sorter som varierar i färg och smak beroende på vilka växter och träd som bina har pollinerat. Detta gör också att vår honung blir väldigt smakrik.


Honungen som vi producerar tappar vi direkt på burk utan att den har hettats upp för att behålla så mycket av smakerna som möjligt och för att undvika nedbrytning av honungens goda enzymer.

Gårdshöns

På gården har vi flera blandrashöns. Hönsen har tillgång till en utegård och en stor hage som de delar med våra Skånegäss. Hönsen kan därmed äta gräs, sandbada och vandra fritt i den stora inhägnaden.


Äggen som vi får från hönsen säljer vi i gårdsbutiken eller på lokala marknader. Mängden ägg varierera naturligt under säsgongen allt eftersom vi får nya kycklingar/höns och när de befintliga hönorna ruggar och därmed lägger färre ägg under en period. 

Hållbart skogsbruk

Till gården hör en bit skog där vi vill skapa produktiv skog tillsammans medhållbara livsrum för både djur och natur. Vår vision är att arbeta med ståndsanpassat skogsbruk med inslag av lövträd och RASE (Rönn, Ask, Sälg och Ek). Just RASE är viktiga trädslag för de vilda djuren och för pollinerande insekterna.

 

Några åtgärder som vi gör i skogen för en bättre balans är:

- Lämnar RASE och framförallt sälg eftersom det är den första växten på våren som innehåller både nektar och pollen vilken är livsviktig för pollinerande insekter på våren

- Ståndsanpassat skogsbruk, vi låter marken visa vilka trädslag som är bäst lämpade

- Lämnar högstubbar och död ved vid slutavverkningar