Familjen Stjärnkrans

Biskafferiet

Under varumärket Biskafferiet producerar och tillverkar vi Honungs- och biprodukter från våra egna bigårdar i Småland. Vi säljer sedan våra produkter på lokala marknader, REKO-ringar, närliggande affärer, Biskafferiets webbutik och i vår egen Handelsbod.


All honung, vax och biprodukter kommer från våra egna bigårdar som är placerade längs med skogslyckor, ängar, beteshagar och åkrar. Vi hanterar all honungen varsamt och hantverksmässigt. Honungen tappas direkt på burk utan att ha upphettats vilket ger en smakrik honung.


Följ oss gärna på våra sociala medier för mer information och uppdateringar, @biskafferiet